om oss

Moderbolaget i en familjeägd koncern med majoritetsägande i ett antal rörelsedrivande bolag. Zelda registrerades redan år 1952 och kontoret ligger vid Nora Torg i Danderyd. Zeldas verksamhet består förutom av förvaltning av de rörelsedrivande dotterbolagen, Även av aktiehandel och kapitalförvaltning.

Koncernen omsatte 2011 ca1750 mkr och hade drygt 500 medarbetare.